• Tiếng Việt
  • English

BNI Connect chapter is your
BNI Connect chapter is your

BNI là của bạn

Tham gia BNI mỗi hội viên có những suy nghĩ, hiểu biết & kỳ vọng khác nhau. Mỗi người có thể đạt được những kết quả khác nhau bởi lẽ nhận thức của mỗi cá nhân sẽ quyết định mức độ cam kết, hành động và kết quả hoạt động của chính họ. Có người thu hoạch những kết quả lớn từ hệ thống BNI nhưng có người vẫn còn ngóng chờ kết quả đến… Bài viết này tổng kết những khái niệm cốt lõi của BNI thông qua các chương trình đào tạo, hội thảo của BNI cộng với những trải nghiệm thực tế qua những câu chuyện thành công và chưa thành công của các hội viên. Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn BNI là gì, BNI có ý nghĩa & vai trò như thế nào đối với doanh nghiệp từ đó giúp bạn định hướng hành động để thành công hơn trong BNI…