• Tiếng Việt
  • English

Thành tích

Thành tích BNI Việt Nam

GIẢI THƯỞNG “CHAPTER CỦA NĂM” LIÊN TỤC NĂM 2011 & 2012

Giải thưởng cho Chapter tốt nhất Việt Nam năm 2011 & 2012, với các tiêu chí đánh giá như sau:

  • § Số lượng Hội viên đông nhất (62 hội viên)
  • § Tỉ lệ tái gia nhập cao nhất (100%)
  • § Số lượng Refferal/hội viên/tuần cao nhất (1,2 Refs/hv/tuần)
  • § Số lượng khách mời cao nhất: 13,5 Khách mời/tuần
  • § Tỉ lệ tham dự hàng tuần cao nhất: 95%