• Tiếng Việt
 • English

Giới Thiệu

Strategy & orientation

Tầm nhìn

• Trở thành chapter dẫn đầu về tính sáng tạo & hiệu quả kinh doanh tại Việt Nam & top 10 khu vực Châu Á

Sứ mệnh

• Kết nối & phát triển cơ hội và quan hệ kinh doanh bền vững cho hội viên nhờ khác biệt về liên tục đổi mới, chất lượng vượt trội của hội viên và bản sắc văn hóa đặc trưng

Giá trị cốt lõi

Nền tảng văn hóa BNI Connect được nuôi dưỡng & phát triển bằng hành động dựa trên cơ sở giữ vững các giá trị cốt lõi sau:

 • Định hướng hiệu quả tạo nền tảng phát triển bền vững
 • Học hỏi & đổi mới sáng tạo để liên tục tăng cường hiệu quả
 • Tôn vinh giá trị qua việc công nhận & khen thưởng để gia tăng động lực
 • Khuyến khích tinh thần đồng đội:
 • Đồng cảm & chia sẻ, cho trước – nhận sau
 • Quan tâm, cổ vũ & động viên lẫn nhau
 • Thấu hiểu, tin tưởng, thái độ tích cực & hỗ trợ
 • Thu hút & lôi kéo mọi người cùng tham gia phát triển chapter
 • “Làm hết sức, chơi hết mình”
 • Nuôi dưỡng văn hóa & niềm tự hào thông qua truyền thông nội bộ

Trích bài thơ đề tặng nhân Lễ Bàn Giao Ban LT nhiệm kỳ II

“Lửa ở trong lòng, lửa trên tay

Trao nhau hơi ấm, truyền nhiệt huyết

Doanh nhân Connect đồng cam kết

Quyết chí cùng nhau mãi tiến xa…

Ngôi sao định mệnh quả cao tay

Nhân tài hội tụ cả về đây

Làm nên Connect bản sắc hay

Mãi mãi thành công, tay trong tay…”

(Thơ của Anh Lê Tuấn Khanh, chủ tịch Connect chapter nhiệm kỳ III)