• Tiếng Việt
  • English

Giới Thiệu

Meaning called Connect & Slogan

Ý Nghĩa Tên Gọi 

4 ký tự C thể hiện các bước kết nối kinh doanh thành công:

  • C 1: come together – tìm đến với nhau
  • C 2: communicate together – đối thoại với nhau
  • C 3: combine together – hợp tác với nhau
  • C 4: come success – thành công cùng nhau

Slogan

Kết nối hiệu quả – bằng cả niềm tin

Ý nghĩa slogan: sự tận tâm & chuyên nghiệp trong hoạt động kết nối các mối quan hệ sâu rộng của các thành viên trong nhiều ngành nghề đa dạng tạo sức mạnh lớn, dẫn đắt cơ hội kinh doanh lâu dài & bền vững. Connect ngày càng phát triển nhờ niềm tin vào sự gắn bó, ưu thế thương hiệu dẫn đầu & năng lực vượt trội của từng hội viên Connect.