• Tiếng Việt
  • English

Tin tức

Dance How effective is called?

mota

LÀM THẾ NÀO ĐỂ DANCE HIỆU QUẢ? Trần Anh Tuấn (Chủ tịch BNI Connect Chapter / bài viết có ...

You know how BNI?

mota

BNI là của bạn Tham gia BNI mỗi hội viên có những suy nghĩ, hiểu biết & kỳ ...

Feel of member

mota

BNI LÀ CỦA BẠN Tham gia BNI mỗi hội viên có những suy nghĩ, hiểu biết & kỳ ...

10 characteristics of business connections master

mota

1. Đeo bám để thực hiện referral kịp thời Điều này được xem như đặc điểm Số 1 của ...

Target 2015

mota

Doanh số 300 tỉ VNĐ Số lượng khách mời : 2.880 khách mời Số lượng cơ hội kinh doanh ...

BNI Connect chapter is your

mota

BNI là của bạn Tham gia BNI mỗi hội viên có những suy nghĩ, hiểu biết & kỳ ...