• Tiếng Việt
  • English

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi khi cần hỗ trợ!

Ban Leader Team
Ms. Lê Quỳnh Thư – Chủ Tịch Nhiệm kì 11
ĐT: 
Email: leaderteam@connectchapter.com

Ban Khách Mời
Mr. Đinh Ngọc Dũng – Trưởng ban Khách mời
ĐT: 0909995633
Email: bankhachmoi@connectchapter.com