• Tiếng Việt
  • English

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi khi cần hỗ trợ!

Chủ tịch nhiệm kỳ 13
Mr Nguyễn Chí An
ĐT:  0903.927.607
Email: leaderteam@connectchapter.com

Ban Khách Mời
Mr.Võ Công Trứ – Trưởng ban Khách mời
ĐT: 0961.365.349
Email: bankhachmoi@connectchapter.com