• Tiếng Việt
  • English

Speaker weekly

BNI Schedule A Meeting

6h 45' sáng thứ 3 hàng tuần. Khách Sạn Liberty Central, 177-179 Lê Thánh Tôn,Quận 1, TP.HCM. Đăng ký làm khách mời

Video

Tin tức & sự kiện

Giải thưởng

Giải thưởng tháng, Tháng 6 năm 2016

Thành viên đóng góp xuất sắc ( Chị ) Tôn Nữ Diệu Trang Hệ thống Cửa Hàng @STORE – THẾ GIỚI PHỤ KIỆN

Giải thưởng tháng, tháng 2 năm 2016

Thành viên đóng góp xuất sắc ( Chị ) Nguyễn Thị Tú Nga Công ty Luna Spa

Giải thưởng tháng, tháng 1 năm 2016

Thành viên đóng góp xuất sắc ( Chị ) Phạm Thị Ái Vân Công Ty World Star Group

Giải thưởng tháng, Tháng 12 năm 2015

Thành viên đóng góp xuất sắc ( Chị ) Nguyễn Thị Thanh Hương Công Ty TNHH XNK THÁI VIỆT

Giải thưởng tháng, Tháng 11 năm 2015

Thành viên đóng góp xuất sắc ( Anh ) Nguyễn Văn Xê Công Ty TNHH Tin Học THÀNH NHÂN

Giải thưởng tháng, Tháng 10 năm 2015

Thành viên đóng góp xuất sắc ( Chị ) Vương Thị Anh Thư Công Ty Cơ Điện Lạnh TM HOÀ BÌNH – ALASKA

Giải thưởng tháng, Tháng 9 năm 2015

Thành viên đóng góp xuất sắc ( Anh ) Nguyễn Văn Xê công ty TNHH Tin Học Thành Nhân

Giải thưởng tháng, tháng 6 năm 2015

Thành viên đóng góp xuất sắc ( Anh ) Cao Kiên Cường

(Giám đốc) Công  Ty TNHH S.V

Giải Thưởng Tháng, Tháng 5 năm 2015

Thành viên đóng góp xuất sắc ( Anh ) Nguyễn Xuân Biên

(Giám đốc) Công  Ty TNHH Quảng Cáo Duy Bình

Giải thưởng tháng, Tháng 4 năm 2015

Thành viên đóng góp xuất sắc ( anh ) Trần Chính Nghĩa
(Giám đốc) Công  Ty Xây Dựng Viễn Thông Miền Nam

Giải thưởng tháng, Tháng 3 năm 2015

Thành viên đóng góp xuất sắc ( chị ) Phan Thị Ngọc Mai công ty TNHH Hoa Tâm Việt