• Tiếng Việt
  • English

Điều lệ BNI – Connect chapter
Điều lệ BNI – Connect chapter
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BNI
(Hệ thống kết nối kinh doanh toàn cầu)
 
Những thông tin trong bản chính sách này rất quan trọng và cần thiết đối với hội viên BNI Việt Nam. Các anh chị cần đọc và nắm rõ những điều lệ này.
 
TRIẾT LÝ CỦA BNI:
 
Phương châm hoạt động của BNI dựa trên ý tưởng “Cho là nhận”: Bằng cách đem đến cho người khác những cơ hội giao thương, bạn sẽ nhận được những cơ hội giao thương tương tự như thế từ người khác. Điều này dựa trên triết lý “có qua có lại” từ bao đời trước. 
 
SỨ MỆNH CỦA BNI:
 
Sứ mệnh của BNI là giúp các hội viên phát triển công việc kinh doanh của mình thong qua kênh tiếp thị truyền miệng rất chặt chẽ về mặt tổ chức, khả thi về mặt ứng dụng và chuyên nghiệp trong cách hoạt động giúp các hội viên gia tăng khả năng tạo dựng và phát triển các mối quan hệ kinh doanh dài lâu, bền chặt với đúng đối tượng khách hang và đối tác.
 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA BNI: 
1.  Triết Lý Cho Là Nhận.
2.  Phát triển cơ hội kinh doanh thông qua việc xây dựng mối quan hệ gắn kết lâu dài.
3.  Giáo Dục và Đào Tạo.
4.  Truyền Thống + Đổi Mới = Thành Công.
5.  Thái Độ Tích Cực.
 
 
ĐIỀU LỆ CHUNG:
1.  Trong  mỗi  chapter  của  BNI,  mỗi  ngành  nghề  chỉ  có  một  người  được  phép tham gia. Ban hội viên của mỗi chapter sẽ có quyền ra quyết định cuối cùng khi có mâu thuẫn trong việc liên quan đến phân chia ngành nghề.
 
2.  Hội  viên  phải  đăng  ký  với  BNI  ngành  nghề  chính  mà  họ  đang  làm,  không đăng ký các ngành nghề chỉ làm bán thời gian.
 
3.  Buổi họp hàng tuần kéo dài 90 phút. Hội viên phải có mặt đúng giờ và ở lại cho đến khi buổi họp kết thúc.
 
4.  Mỗi cá nhân  chỉ có thể làm hội viên của 1  chapter trong  BNI tại một thời điểm.
 
5.  Việc tham dự các buổi họp hàng tuần của mỗi chapter là bắt buộc. Nếu hội viên gặp trường hợp đặc biệt không thể có mặt thì có thể cử người khác đi thay (người đó không phải là hội viên trong cùng chapter với mình). Việc thay thế này sẽ không bị tính là vắng mặt. Một hội viên chỉ được phép vắng mặt 3 lần trong vòng 6 tháng (từ tháng 3 đến tháng 9 và từ tháng 10 đến tháng 3). Nếu nhiều hơn số lần quy định, Ban lãnh đạo hoặc Ban Hội Viên sẽ tiến hành xem xét lại tư cách hội viên của hội viên đó.
 
6.  Hội viên được yêu cầu phải trung thực trong việc giới thiệu cơ hội kinh doanh tiềm năng hoặc khách mời cho chapter của họ. Mỗi chapter có thể đề ra mức tối thiểu cho tổng số cơ hội kinh doanh/khách mời mà mỗi hội viên cần phải có đề duy trì tư cách hội viên.
 
7.  Khách mời chỉ được phép tham dự buổi họp hàng tuần tối đa 2 lần.
 
8.  Diễn giả 10 phút của mỗi buổi họp phải mang theo quà tặng. Chỉ những hội viên mời được khách mời mới được nhận những món quà này.
 
9.  Ngoài lý do liên quan đến sức khỏe thì không có lý do nào khác được chấp nhận cho việc hội viên vắng mặt. Hội viên có thể sẽ được ban hội viên ưu tiên cho phép vắng mặt tối đa 8 tuần vì lý do sức khỏe nếu hội viên thanh toán đầy đủ các chi phí cho thời gian vắng mặt và cố gắng tìm một người thay thế mình trong thời gian vắng mặt vì lý do sức khỏe.
 
10.  Hội viên phải có trách nhiệm thông báo với Ban Hội Viên trong chapter của họ trong trường hợp có khách mời kinh doanh trong cùng lĩnh vực với họ nộp đơn gia nhập. Điều này phải được làm trước khi việc gia nhập đó được chấp thuận. Nếu như không có phản ánh nào từ phía hội viên, Ban Hội Viên có quyền quyết định cho phép khách mời đó được gia nhập chapter.
 
11.  Hội viên muốn đổi ngành nghề đăng ký thì phải làm một bản đăng ký mới và phải được ban hội viên chấp nhận cho thay đổi.
 
12.  Trong trường hợp xảy ra rắc rối với hội viên, Ban hội viên có thể tùy ý theo dõi hội viên về thực tế kinh doanh của doanh nghiệp hoặc việc thực hiện các điều khoản cam kết của BNI.
 
13.  Khi một thành viên không đáp ứng đủ theo yêu cầu của các chính sách cũng như các điều khoản cam kết của BNI khi sinh hoạt trong chapter thì ngành nghề của một hội viên đó sẽ được để mở cho người khác khi đăng ký. Ban hội viên có thể phân chia nhiều nhóm ngành nghề. Nếu một chapter mà không có Ban hội viên thì các thành viên trong ban lãnh đạo chapter sẽ đảm nhận việc này.
 
14. Nếu Ban lãnh đạo chapter hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của mình, họ sẽ nhận được sự hỗ trợ về mặt phí hội viên và các chi phí khác. Ban lãnh đạo của chapter phải đồng ý những điều khoản đã được nêu trong bản thỏa thuận của ban lãnh đạo chapter nhằm nắm giữ tốt vai trò của mình, họ phải tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện trước khi thực hiện vai trò của mình trong chapter.
 
15. Trong trường hợp Ban hội viên chưa được thành lập thì Ban lãnh đạo Chapter sẽ đóng vai trò là Ban hội viên cho đến khi thành lập được ban này.
 
16. Mỗi một thành viên không được phép làm hội viên của 2 Chapter cũng như một chapter chỉ cho phép một người từ một ngành nghề khác nhau tham gia vào.
 
17. Danh sách thành viên BNI của mỗi chapter  được công khai cho chapter đó với mục đích tạo sự thuận tiện trong việc giới thiệu khách hàng cho nhau và không được dùng vào mục đích mời mọc, lôi kéo (thông qua e-mail, gửi thư trực tiếp, hoặc các phương tiện khác) vì những mục đích khác mà không có sự chấp thuận trước của các giám đốc và hội viên BNI. 
 
18. Tất cả thành viên mới phải tham gia Chương trình đào tạo Hội Viên Thành Công (MSP) được tổ chức trong địa bàn của mình trong vòng 60 ngày kể từ ngày đầu tiên trở thành thành viên chính thức của BNI. Chỉ sau khi tham dự khóa đào tạo MSP, các thành viên mới được giam gia vào các hoạt động trình bày giới thiệu sản phẩm dịch vụ của công ty mình. Bất kỳ hội viên nào không tham dự khóa đào tạo này trong vòng 60 ngày sau ngày đăng ký sẽ coi như bị loại và Ban hội viên của chapter được tuyển người khác thay thế. Những chính sách này có thể thay đổi. Tất cả những chính sách mới được đề xuất đều phải được ban tư vấn xem xét trước. Các thành viên trong ban lãnh đạo phải được thông báo về tất cả những vấn đề được xem xét thay đổi.
 
CHÍNH SÁCH VỀ QUẢN LÝ
 
1.  Phí đăng ký hội viên thường được trả trước. Phí này được thu hàng năm hoặc hai năm một lần. Vui lòng liên hệ với Ban thư ký/thủ quỹ của Chapter mà bạn muốn  tham  gia  để  biết rõ  về  hội  phí. Phí  có  thể  trả  bằng  tiền  mặt,  chuyển khoản, thẻ visa, master, discover hoặc thẻ American Express, tiền mặt hoặc Séc.
 
2.  BNI có thể được thành lập ở bất cứ nơi nào mà có người quan tâm và muốn phát triển công việc kinh doanh dựa trên phương pháp bán hàng dựa vào uy tín. Thêm vào đó, BNI cũng có quyền mở một hoặc nhiều Chapter ở bất cứ nơi đâu cần đến dịch vụ của BNI.
 
3.  Phí hội viên có thể được thanh toán trước 30 ngày so với ngày quy định. Hội viên không thanh toán trước buổi họp đầu tiên hoặc tháng đầu tiên thì sẽ bị xem là chậm trễ và sẽ bị thu phí trả chậm. Nếu trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo, phí hội viên không được thanh toán thì hội viên đó sẽ bị loại khỏi BNI.
 
4.  Phí hội viên sẽ không được hoàn trả lại. Với những hội viên tích cực, BNI sẽ cấp chứng nhận (theo  yêu cầu) về phần phí hội viên trong thời gian mà họ không tham gia BNI và phí này sẽ được tính cho thời gian sau.
 
5.  Phí hội viên không được chuyển từ người này cho người khác trừ trường hợp hai người làm cùng một công ty.
 
6.  BNI có chính sách nghiêm ngặt đối với việc thanh toán bằng tài khoản Sec nhất là những Sec không đủ hoặc không có khả năng thanh toán. Hội viên có 3 tuần để liên lạc với Văn phòng BNI tại địa phương của mình để giải quyết.Nếu  việc  này  không  được  giải  quyết  trong  thời  gian  quy  định  thì  BNI  sẽ chuyển cho bên dịch vụ thu nợ đảm nhận việc này. Hội viên sẽ đóng thêm số tiền tương đương với 25 USD cho bên dịch vụ thu nợ.
 
7.  BNI là một kênh dịch vụ về Marketing được cung cấp bởi Công ty BNI. BNI hoặc bất cứ chi nhánh nào của BNI cũng có quyền truất quyền tham dự của hội viên theo quy định của BNI.
 
8.  Nếu hội viên yêu cầu được chuyển từ chapter hiện tại sang một chapter mới thì sẽ phải làm đơn đăng ký thành viên mới cho chapter định tham gia. Thêm vào đó, nếu thời gian duy trì tư cách hội viên còn lại ít hơn 12 tháng thì hội viên đó sẽ phải nộp lệ phí mới. Hoặc nếu thời gian duy trì tư chác hội viên còn hơn 12 tháng thì hội viên không phải nộp thêm lệ phí cho việc đăng ký mới này. Dựa vào sự chấp thuận được vào chapter mới, phí hội viên đã nộp của họ ở chapter cũ sẽ được tính vào phí hội viên khi tham gia vào chapter mới cũng như sẽ được tính khi giai đoạn đăng ký lại nếu hợp lệ.
 
MỘT SỐ HƯỚNG DẪN
Những hướng dẫn này không phải là các chính sách nhưng sẽ là những hướng dẫn cho phép một chapter hoạt động được thuận lợi và hiệu quả hơn.
 
1-THĂM CÁC CHAPTER:
Khi đi thăm các chapter khác, hội viên nên cho chapter đó biết mình là hội viên của chapter nào.
–  Khi  đến  thăm  các  chapter  khác,  hội  viên  không  được  nói  điều  gì mang tính cạnh tranh với hội viên của chapter đó.
–  Các chapter nên cảnh giác khi đưa phiếu giới thiệu cho các cá nhân mà mình không quen biết bao gồm cả khách mời.
–  Hội viên khi đi thăm các chapter khác phải tự trả tiền phí tham dự họp cho mình.
–  Trước khi đi thăm các chapter khác, hội viên nên gọi cho Trưởng chapter đó trước.
–  Một hội viên khi đi thăm các  chapter khác  nên đi tham dự với tư cách như hội viên bình thường, không đến tham dự quá 2 lần với tư cách hội viên.
 
 
2-VẮNG VÀ ĐI TRỄ:
Việc vắng và đi trễ đồng nghĩa với việc doanh số cho hội viên đó sẽ giảm, vì vậy, Ban hội viên của mỗi chapter phải lưu ý cho những hội viên thường hay đi trễ hoặc về sớm. Nếu việc này liên tục lặp lại, vị trí của hội viên đó sẽ được mở để cho người khác vào thay thế.
 
3-ĐI THAY:
–  Các chapter nên phát triển một danh sách đi thay. Danh sách này nên bao gồm cả những người mà sẵn sàng thay thế cho hội viên bất kỳ khi nào cần thiết.
–  Những người có thể được xem xét để thay thế  hội viên là: Khách hàng của hội viên, bạn bè, nhân viên hoặc thậm chí là hội viên cũ.
–  Nếu người đi thay kinh doanh trong lĩnh vực không cạnh tranh với các hội viên khác trong chapter, họ cũng có thể giới thiệu về công việc của mình, tuy nhiên  nhiệm vụ chính yếu của họ vẫn là thay thế cho người mà họ đang đi họp thay.
–  Các chapter nên lưu ý rằng có người đi thay đang tham dự họp và ban phụ trách khách mời phải có nhiệm vụ chào đón khách mời đi thay đó.
–  Tùy từng trường hợp, hãy vận dụng “chương 28, Khuyến khích việc đi họp trong bài “ Ngày đi họp thay”.
–  Một hội viên nên có một người đi thay khi họ vắng mặt, nhưng về cơ bản, người đi thay đó không được liên tục thay thế họ.
 
4-KINH DOANH ĐA CẤP:
Những hội viên làm trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp có thể trình bày về sản phẩm và dịch vụ của mình tại BNI nhưng không được trình bày về các yếu tố liên quan đến cơ hội kinh doanh của dịch vụ/sản phẩm đa cấp đó.
 
5-PHÍ GIA NHẬP CỦA HỘI VIÊN ĐƯỢC DÙNG VÀO:
Phí gia nhập hàng một năm của hội viên thấp hơn rất nhiều so với thu nhập của công ty, thậm chí chỉ bằng lương sinh hoạt của nhân viên trong một tháng, và cũng chỉ đủ để đăng một mẫu quảng cáo nhỏ trên một tờ báo ít tên tuổi. Nhưng khi bạn dùng số tiền đó  đóng vào BNI để tham gia 52 buổi sinh hoạt trong một năm, bạn đã nhận được gì từ BNI và BNI đã phục vụ bạn như thế nào? Khoản phí này được BNI dùng vào những việc sau đây:
 
Marketing cho Chapter:
Thư mời giao lưu với Chapter, bảng ghi nhận thông tin khách mời, in ấn các thông báo cho hội viên, website www.bni.com.vn (website có toàn bộ thông tin của hội viên và các Chapter). 
 
Cung cấp cho Chapter:
CD đào tạo, giấy giới thiệu, đơn đăng ký hội viên cho khách mời, tài liệu đàotạo cho ban LT, tài liệu đào tạo cho hội viên, tài liệu MSP, huy hiệu BNI, bảng tên BNI, Sổ đựng name card cho hội viên, thông báo điều lệ BNI, khen thưởng, chứng  nhận,  hệ  thống  kết  nối  thành  công  toàn  cầu  thông  qua  website www.bni.com
 
Phí quản trị:
Phí chi trả cho văn phòng, điện thoại, website, in sao tài liệu, phí máy tính, vận chuyển tài liệu…
 
Phí nhân viên:
Trả lương cho nhân viên trực văn phòng, hổ trợ cho hội viên… Lưu ý: Ban LT (Leadership Team – Ban Lãnh Đạo) của Chapter không nhận lương cho công việc của họ tai Chapter. Ba vị trí đứng đầu của chapter bao gồm: Chủ tịch, phó
chủ tịch/trưởng ban hội viên, tổng thư ký sẽ được tặng phí hội viên tương ứng với nhiệm kỳ LT mà họ  đảm nhiệm.
 
6-LỊCH HỌP BNI HÀNG TUẦN
 
1.    Giao lưu mở
2.    Chào mừng, giới thiệu các ban
3.    Tổng quan về BNI và mục đích hoạt động
4.    Đào tạo kỹ năng networking
5.    Biểu dương khen ngợi
6.    Trao đổi business Card
7.    Kết nạp hội viên mới
8.    60 giây trình bày về doanh nghiệp dành cho hội viên
9.    60 giây trình bày dành cho khách mời
10.   Báo cáo của Trưởng Ban hội Viên
11.   Báo cáo của ban hội viên
12.   Giới thiệu diễn giả của tuần
13.   Bài trình bày 10 phút, hỏi và trả lời (tố đa 12 phút)
14.   Trao đổi phiếu giới thiệu và kiểm tra phiếu giới thiệu
15.   Ban thư ký/thủ quỹ báo cáo
16.   Thông báo của BNI Thế giới, nhắc nhở hoặc báo cáo đặc biệt, cảm ơn khách mời
17.   Bốc thăm trao quà tặng
18.   Kết thúc buổi họp
19.   Định hướng hội viên mới
20.   Định hướng cho khách mời về BNI và lấy ý kiến