• Tiếng Việt
 • English

Power team

DANH SÁCH CÁC POWER TEAM NHIỆM KÌ 8

DANH SÁCH CÁC POWER TEAM  NHIỆM KÌ 8DANH SÁCH CÁC POWER TEAM  NHIỆM KÌ 8

A.Truyền thông:      

Leader: Nguyễn Đông Quân

Thành viên: 

 • 1. Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh
 • 2. Nguyễn Xuân Biên
 • 3. Nguyễn Trí Dũng
 • 4. Phạm Thị Ái Vân  

Giám sát: Đinh Minh Phú

B.Hỗ Trợ Doanh Nghiệp:

Leader: Lê Thị Bích Thảo  

Thành Viên

 • 1. Đàm Bảo Hoàng  
 • 2. Biện Phú Hữu
 • 3. Trần Khắc Luận
 • 4. Phạm Thị Ngọc Mai 
 • 5. Phan Thị Ngọc Quyên 
 • 6. Nguyễn Thị Tâm

Giám sát: Đinh Minh Phú

C.Hoàn thiện căn hộ:

Leader: Trần Tấn Đạt 

Thành Viên:

 • 1. Phạm Thị Ngọc Sen
 • 2. Hồ Thị Ngọc Hiền

Giám sát: Nguyễn Huy Gia Huấn

D. Chuỗi:

Leader: Trần Anh Tuấn 

Thành Viên:

 • 1. Lê Sỹ Nhật 
 • 2. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Giám sát: Đinh Minh Phú

E.“10”:

Leader: Nguyễn Lê Anh

Thành Viên:

 • 1. Nguyễn Đỗ Quỳnh

Giám sát: Đinh Minh Phú