• Tiếng Việt
  • English

Power team

Câu Chuyện PowerTeam Truyền thông

Câu chuyện 2: Power Team Truyền thông

1.Vấn đề:
Power team truyền thông tập hợp những hội viên kinh nghiệm trong từng lãnh vực chuyên môn riêng. Trong đó, the Pathfinder chuyên tư vấn chiến lược và thiết kế thương hiệu, tư vấn xây dựng và đổi mới các mô hình kinh doanh. Công ty giữ vai trò như “đạo diễn” ý tưởng, lập kế hoạch đến tư vấn triển khai tiếp thị nhưng không thực hiện triển khai các hoạt động cụ thể. Khách hàng có nhu cầu thực hiện các chiến dịch truyền thông tiếp thị dưới sự tư vấn & giám sát chuyên nghiệp thể hiện được ý đồ chiến lược. Vài thành viên của PT có khả năng hỗ trợ và dẫn dắt cơ hội do các thành viên khác trong Power team tìm kiếm .Điều này tạo cơ hội để P T hoàn thiện mô hình cung ứng theo kiểu “điểm mua trọn gói” nhằm mang đến giá trị gia tăng cao nhất cho khách hàng. Ngoài ra, quá trình thực hiện dự án cũng tạo ra cơ hội cho hội viên khác cung cấp các sản phẩm và dịch vụ gia tăng giá trị khác cho khách hàng.

2. Giải pháp
Với ưu thế cạnh tranh tốt có được từ năng lực sáng tạo, uy tín từ các dự án thành công trước đây cộng với mối quan quan hệ rộng rãi & gẫn gũi với khách hàng, PT đề xuất với khách hàng các giải pháp dịch vụ như sau:

• Dịch vụ tư vấn & triển khai truyền thông tiếp thị một cửa (trọn gói) với hiệu quả cao từ phối hợp chặt chẽ từ phát triển ý tưởng đến triển khai hoạt động
• Giới thiệu thêm các sản phẩm và dịch vụ gia tăng khác có liên quan & không liên quan đến truyền thông tiếp thị, đặc biệt nhu cầu mới phát sinh từ dịch vụ trọn gói trên như quà tặng, đồng phục, kỷ niệm chương, máy lạnh, trang thiết bị siêu thị, dịch vụ thiết kế – xây dựng…

Cơ hội cho PT cung cấp dịch vụ trọn gói, liên tục và đa dạng với hợp đồng dài hạn nếu PT chứng minh được năng lực, ý tưởng mới/độc đáo và giá cả cạnh tranh. Rủi ro chủ yếu do khả năng thanh toán chậm vì thủ tục.

Tiếp cận khách hàng
Khách hàng có xu hướng tập trung một đầu mối để dễ quản lý chất lượng, hiệu quả cũng như ràng buộc trách nhiệm & quyền lợi đối với đơn vị điều phối. Người điều phối chịu trách nhiệm kết nối quan hệ, đề cử pháp nhân tham gia, lập ban dự án, phân công công việc & hoạch định phân bổ nguồn lực, thương thảo chi tiết hợp đồng, tính toán chi phí tiếp thị/giao tiếp/quản trị dự án, cách thức phân chia chi phí & lợi nhuận, tính toán rủi ro dự án, kế hoạch phối hợp thực hiện & giám sát dự án…

Các thành viên có thể tham gia ký hợp đồng dịch vụ riêng với khách hàng hoặc cử đại diện ký hợp đồng chung cho cả nhóm. Điều quan trọng là thảo luận các các điều khoản chung của hợp đồng với khách hàng và các các điều khoản riêng giữa từng thành viên.

3. Kết quả:

– Nội bộ PT truyền thông: 5 đơn vị (sự kiện, truyền thông, sản xuất TVC, dịch vụ tâm lý…) tham gia chính chương trình truyền thông cả năm với 10 referral thành công đạt doanh số hơn 7 tỷ VND/1 dự án và 6 referral thành công đạt doanh số 1. 8 tỷ/6 dự án
– 2 referral thành công khác đến từ PT xây dựng chuyên thiết kế – thi công siêu thị và thiết bị quầy lạnh công nghiệp đạt doanh số 3.5 tỷ VND
– Ngoài ra có khoảng 6 hội viên khác cũng có referral thành công bao gồm quả tặng, đồng phục, dịch vụ chụp ảnh, dịch vụ thuê thiết bị âm thanh, hoa tươi, thiết kế website đạt doanh số khoảng 200 triệu VND