• Tiếng Việt
  • English

Contact

Liên hệ với chúng tôi khi cần hỗ trợ!

Ban LT 

Chủ tịch nhiệm kỳ 15
Mr. Nguyễn  Văn Xê
ĐT: 0918027079
Email: lt15@connectchapter.com

Ban Khách Mời
Mr. Lương Đức Sơn
ĐT: 091 3903299
Email: bankhachmoi@connectchapter.com